ТОБО ГРУП

"Хайдушка гора II"
ж.к. "Стрелбище", ул. "Хайдушка гора" № 108

ТОБО ГРУП, София 1408, ул. Нишава 99
Телефон: +359 2 808 05 30; Факс: +359 2 808 05 41
e-mail: office@tobo-bg.com

Архитектурни чертежи


ТОБО ГРУП е специализирана в проучване, проектиране, процедиране, финансиране, изпълнение, въвеждане в експлоатация и опериране на инвестиционни проекти в областта на жилищното, административното и промишленото строителство.